EPBEnergieprestatie en Binnenklimaat

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor 'Energieprestaties en Binnenklimaat'.

Er zijn eisen op 3 deelgebieden:

  • thermische isolatie: K-peil (globale warmte-isolatie van het gebouw), U- en R-waarden
  • energieprestatie: E-peil, netto-energiebehoefte voor verwarming, minimumaandeel hernieuwbare energie
  • binnenklimaat: ventilatie, beperken van het risico op oververhitting.

TMEV staat in voor, een ontwerpberekening in samenspraak met bouwheer en architect, het indienen van een startverkaring EPB bij start van de werken, de nodige feed-back bij wijzigingen in de loop van de bouwfase en het indienden van de uiteindelijke EPB-aanfigte met bijtreed energieprestatiecertificaat.

VCVeiligheidscoördinatie

Sinds 1 mei 2001 is veiligheidscoördinatie verplicht voor alle bouwwerken (zowel nieuwbouw, renovatie, verbouwing als onderhoudswerkzaamheden) waarbij de werken uitgevoerd worden door 2 of meer aannemers, zelfs al zijn deze nooit tegelijk op de werf. Werven < 500 m² : Aanstelling door architect. Werven > 500 m² : Aanstelling door bouwheer

TMEV staat in voor:

  • Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerp
  • Veiligheids- en gezondheidsplan verwezenlijking
  • Coördinatiedagboek
  • Post-Interventiedossier

Contactstuur me een bericht

Wenst u mij te contacteren? Gelieve dan onderstaande velden in te vullen


TMEV
Tim Moerman
Oudenaardsesteenweg 96
8580 Avelgem

Tel: 0498/61 13 90
EP code: 09250
Veiligheidscoördinator niveau A
BTW: BE 0811.123.797